INTERKOLO - akce na kolech party z INSETu
 

    Zatím se alespoň jedné akce zúčastnili: 
   
     · z INSEŤáků: Standa, Čermi, Jirka, Miloš, Jožo, Milan, Arnošt, Veronika a Blanka;
        · dále nyní již pouze přátelé INSETu Zdeněk a Volfík;
        · přizvaní partneři, rodinní příslušníci či kamarádi;
        · strýček Fido...
    Kde se to červená, tak tam nejsou lidi, aby se to dotáhlo.


 

    Mapy na těchto stránkách jsou převzaty z http://www.mapy.cz - děkuji za možnost použití a snad z toho nebude problém.